32228859-children-run-and-play-in-a-meadow-(1)2_1.jpg

Karlskrona kommuns krisledningsnämnd beslutade den 21 april om ett stödpaket på tio miljoner kronor till näringsliv och föreningar i Karlskrona som särskilt påverkas av coronapandemin. Stödpaketet omfattar fem olika stödinsatser, där stödet till ideella föreningar på en miljon kronor är en insats.   

- Vi fångade tidigt upp vid ett extra insatt landsbygds- och skärgårdsråd att föreningarna på grund av coronapandemin kommer att bli tvungna att ställa in många arrangemang framöver och därmed drabbas hårt av intäktsbortfall, säger Magnus Larsson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd och ansvarig för landsbygds- och skärgårdsfrågor. 

- Föreningslivet är viktigt för kommunen och stödet kan bidra till att det finns ett rikt föreningsliv även efter coronapandemin, säger Elina Gustafsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Fram till den 28 maj kan föreningar söka stöd för uteblivna arrangemang. 

Mer information och ansökan 

Framflyttade och inställda arrangemang

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreningar som fått arrangemangsbidrag från kultur- och fritidsförvaltningen för publika arrangemang ges möjlighet att flytta fram arrangemanget till senare under 2020 och behålla sitt beslutade bidrag. Samt att föreningar som helt tvingats ställa in arrangemang med anledning av coronapandemin, bara behöver betala tillbaka den del av bidraget som inte kan verifieras som redan uppkomna kostnader för planeringen av arrangemanget.