190430_KLF_Borgmastaregatan_02_ps.jpg

Projektet ”Stärkt kompetens i handeln” har under tre år gett småföretagare inom detaljhandeln och deras anställda möjlighet att kompetensutvecklas inom kundbemötande, affärsutveckling och ledarskap, marknadsföring i sociala medier, butiksexponering och event samt mångfald, icke-diskriminering och jämställdhet. Utbildningarna och projektet avslutades i mars 2019 och då hade 51 företag och 198 deltagare genomfört utbildningarna.

- Jag har fått mycket positiv respons på utbildningarna av småföretagarna som deltagit. Bland annat att företagarna har fått ny kunskap som de kunnat applicera i sin verksamhet som till exempel hur de kan jobba med butiksexponering till hur de med hjälp av sociala medier kan marknadsföra sig, berättar Susanne Lind projektledare för stärkt kompetens i handeln.

Under tisdagskvällen avslutades projektet med en föreläsning med PG Wettsjö och med diskussioner om hur Blekinge kan fortsätta jobba med kompetensutveckling i handeln framöver. Karlskrona kommun har varit projektägare och projektet har varit ett samarbete mellan kommunerna i Blekinge.

- Småföretagarna har under projekttiden kunnat skapa sig nätverk för kunskapsutbyte och framförallt förstått vikten av kompetensutveckling, säger Pia Holgersson, näringslivschef i Karlskrona kommun.