3D-bild Stortorget.jpg

I mitten av förra året började drönare skickas upp över Karlskrona för att samla in bildmaterial till att skapa 3D-modellerna. 

3D-modeller gör att vem som helst kan se och röra sig runt ett hus eller område som i verkligheten bara finns på en detaljplan och tekniken kan snart bli en naturlig del i medborgardialogen inför byggprojekt.  

- Tanken är att den virtuella modellen ska ge medborgaren möjlighet att se hur ett nytt bostadsprojekt passar in i en viss miljö och se hur skuggor påverkas vid nya byggnationer, säger Ann-Sofie Silverskär, som är planarkitekt på Karlskrona kommun. 

Hon och representanter från Karlskrona kommun var nyligen inbjudna till en stor konferens i Malmö för att berätta om hur Karlskrona kommun jobbar med 3D-modeller i arbetet med detaljplaner. 

Kommuner från hela landet deltog och många är nyfikna på Karlskrona kommuns sätt att dra nytta av den virtuella tekniken. 

Ann-Sofie Silverskär ser också stora möjligheter att i framtiden kunna använda 3D-modeller till andra tjänster som förenklar medborgarnas vardag och kommunens arbete. 

- Det kan vara allt från att kunna hitta lediga parkeringsplatser, till att se var någonstans det finns trasiga lyktstolpar som behöver repareras, säger Ann-Sofie Silverskär.