KLF_af Chapman 003.jpg

Informationskväll inför gymnasievalet 2020

Gymnasieskolornas rektorer och studie- och yrkesvägledare informerar om gymnasieprogrammen och deras olika inriktningar, individuella val och mycket annat spännande.

Tid: onsdag den 13 november klockan 19.00.
Plats: aula A på af Chapmangymnasiet. Ingång på Drottninggatan 49, 2 trappor upp.

Här hittar du mer information inför gymnasievalet 2020.