karlskrona_oversikt1.jpg

Karlskrona kommun har bildat en särskild koncernövergripande arbetsgrupp som arbetar med frågor som rör näringslivet och de utmaningar som coronaviruset orsakat.
- Vi behöver förbereda oss för ett långt förlopp. I det här läget är det otroligt viktigt att vi arbetar tillsammans. Min övertygelse är att vi med förenade krafter och omtanke om varandra kan mildra effekterna både för samhället i stort och för vårt lokala näringsliv, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Även en särskild insatsgrupp har bildats bestående av Karlskrona kommun, Karlskrona centrumförening, Cityfastighetsägarna och Karlskrona Företags- och Hantverksförening.
- Karlskrona kommun arbetar hårt med att se över vilka ytterligare åtgärder vi kan göra för att mildra effekterna för vårt lokala näringsliv, säger Pia Holgersson, näringslivschef.

Förutom arbetsgruppen och insatsgruppen är följande åtgärder beslutade samtidigt som fler möjliga insatser utreds.

 • Lotsfunktionen utökas och kommer fortsättningsvis ge stöd även i frågor som rör stödpaket som presenterats av både kommunen och staten.
 • Samtliga planerade och löpande underhållsåtgärder fortsätter så långt som möjligt för att fortsatt skapa affärer för kommunens leverantörer.
 • Butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut sin försäljning på gatan utanför sin butikslokal. Gratis lån av marknadsstånd erbjuds för att möjliggöra försäljning.
 • Det är tillåtet att påbörja uteservering omgående utan extra kostnad. Ansökan om tillstånd sker enligt ordinarie rutiner.
 • I det fall resursutbyte är möjligt ställer sig kommunen positiv till att tillfälligtvis ta in personal som inte kan sysselsättas i utsatta näringsverksamheter efter överenskommelse och prövning.
 • Tiden för behörig trafik, för leveranser till butiker och företag på gågatorna i centrumkärnan, utökas med en timme. Det eftersom flera butiker valt att öppna senare än vanligt. Från och med tisdag morgon och tillsvidare gäller tiderna klockan 05.00-12.00 måndag-söndag.
 • Vid akut behov kan företag få snabbare betalt för levererade varor och tjänster till kommunen.
 • Föreningar och andra aktörer inom kultur och fritid kan kostnadsfritt avboka tider med kort varsel.
 • Företag som har ansökt om tillstånd eller lov och vill avskriva ärenden, till exempel avlopps-, strandskydds- eller byggärenden, behöver inte betala någon avgift för det. Det gäller även ansökan om planbesked, men i de fall där planavtal finns gäller planavtalet.
 • Tillsyns- och inspektionsärenden som inte är samhällsviktiga eller brådskande skjuts upp efter överenskommelse med verksamheten.
 • Näringsidkare och ideella föreningar kan vid behov ansöka om att skjuta upp inbetalningar till Karlskrona kommun och de kommunala bolagen. Ansökningar kommer i den mån det är möjligt att beviljas.

- Kommunen följer noga utvecklingen och kommer att vidta åtgärder i successivt. Sedan förra veckan tillämpar vi flera av de åtgärder som nu kommuniceras, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.