CV 2020 Soc Med V1 UTAN logga_webb.png

Idag öppnar Cyklistvelometern - Cykelfrämjandets nationella granskning och jämförelse av hur cyklister upplever sin kommun utifrån ett cykelperspektiv.

Förutom att resultatet av enkäten kommer att visa vilken kommun i Sverige som har mest nöjda cyklister kan underlaget också användas för att utveckla och förbättra Karlskrona som cykelkommun.

Här kan du delta i Cyklistvelometern och vara med och tycka till om Karlskrona som cykelkommun.

Cykla i Karlskrona

Karlskrona kommun arbetar aktivt och långsiktigt för att vara en bra och säker cykelkommun. Den långsiktiga målsättningen är att minst 30 procent av kommuninvånarna cyklar året runt till arbete eller skola, att minst 75 procent av invånarna tycker att Karlskrona är en bra cykelkommun och att risken att skadas i trafiken halveras.

Här kan du läsa mer om att cykla i Karlskrona.

Om Cyklistvelometern

Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och över 12 000 personer deltog då i undersökningen. 2020 genomförs Cyklistvelometern för andra gången.