I dag kan kommunens inomhusanläggningar bara bokas för aktiviteter med barn och ungdomar födda 2002 och senare. Det beslutet förlängs, liksom övriga åtgärder här nedan, till den 7 mars.

Smittspridningen av coronavirus minskar just nu något i Blekinge. Om den trenden håller i sig kan det bli aktuellt att lätta ytterligare på reglerna för idrottsanläggningar under vecka 10. Karlskrona kommun påbörjar därför arbetet med att förbereda för lättnader. Förändringen måste ske på ett sätt som är säkert, både för din förening, besökare och kommunens personal. Därför kräver den en omställningsperiod.

Det är viktigt att poängtera att situationen kan förändras snabbt. Oron för en tredje våg av smittspridning är stor och pandemin är på inget sätt över.

Anpassa träningen

Möjligheten att hyra och använda kommunens anläggningar ges bara under förutsättning att din förening följer pandemilagen, allmänna råd och Karlskrona kommuns regler.

Det är mycket viktigt att personer som upplever symtom på covid-19 stannar hemma och att alla träningsaktiviteter sker på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Där har din förening ett stort ansvar.

Maxgräns för antal personer

Hur många personer som får vistas i en inomhusanläggning regleras i den nya pandemilagen. Karlskrona kommun har satt maxgränser för varje anläggning. Gränsen är satt utifrån hur stor träningsytan är. Det är inte tillåtet att vara fler personer på träningsanläggningen än vad maxgränsen säger. I de stora anläggningarna har gränsen satts vid 30 personer oavsett om pandemilagen hade tillåtit fler. Barn, ledare och åskådare räknas alla in.

Här kan du ladda ner en lista som visar hur många som får vistas i varje anläggning.

Observera att din förening, utöver att följa maxgränsen, även ska bedriva träningen på ett smittsäkert sätt. Ett sätt att minska risken för smittspridning är att dela in deltagarna i mindre grupper som inte har kontakt med varandra.

Alla omklädningsrum är stängda med undantag för simhallarna, skolverksamhet och Blekinge Health Arenas testlabb. I omklädningsrummen är maxgränsen fyra personer samtidigt.

Riskbedömning ska göras

Din förening ska göra en riskbedömning och skriftligen dokumentera hur just ni anpassar era aktiviteter för att minska risken för smittspridning. Exempel på åtgärder kan vara att undvika närkontakt mellan utövarna eller dela upp utövarna i mindre grupper som inte har kontakt med varandra under träningen. Åtgärdslistan ska inte skickas in till kommunen, men den ska kunna visas upp om kommunen kräver det.

Att inte följa Karlskrona kommuns regler för maxantal kan inte bara leda till att människor blir sjuka. Följden kan också bli att din förenings möjlighet att boka anläggningar pausas.

Stängt för allmänheten

Inomhusanläggningarna är fortsatt stängda för allmänheten och föreningarnas verksamhet för vuxna och ungdomar födda tidigare än 2002. Undantag gäller, precis som tidigare, för elitidrott enligt specialförbundens definition, skolundervisning samt Försvarsmaktens och räddningstjänstens verksamhet.

Regler för att boka utomhusanläggningar

Kommunens utomhusanläggningar är fortsatt tillgängliga att boka för både vuxen- och ungdomsverksamhet under förutsättning att följande regler följs:

  • Undvik närkontakt mellan idrottsutövare.
  • Deltagare ska komma ombytta till träningen och omklädningsrummen får inte användas.
  • Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.
  • Undvik all form av trängsel bland annat genom att begränsa antalet åskådare.
  • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande.
  • Karlskrona kommuns gräns för antal personer som närvarar på träningen får inte överskridas. Alla på träningen räknas in, både deltagare, medföljare och tränare med flera.
  • Din förening ska göra en riskbedömning och skriftligen dokumentera hur just ni anpassar era aktiviteter för att minska risken för smittspridning. Åtgärdslistan ska inte skickas in till kommunen, men den ska kunna visas upp om kommunen kräver det.

Reglerna gäller inte personer som ägnar sig åt elitidrott enligt specialförbundens definition.

Avbokningar och ändringar

Om din förening behöver göra ändringar eller avbokningar av tider ska det göras till mejladressen boka@karlskrona.se.

Mer information

Läs mer om hur Karlskrona kommun arbetar med frågor relaterade till coronapandemin på karlskrona.se/corona.

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du information till idrottsföreningar om covid-19.