Årets stora satsning gör att många kommer till centrum. Försök därför hitta andra alternativ än att ta den egna bilen. Om du måste ta bilen parkerar du bäst i Handelshamnen, på Sparregården eller i parkeringshusen i centrum

Vissa gator och parkeringar kommer att vara avstängda och samtidigt blir det blir fyra extra handikapplatser i närheten av Rådhuset på Stortorget.

Parkeringarna på Borgmästarekajen kommer att vara reserverade för marknadsknallar. Delar av Ronnebygatan och Borgmästaregatan samt gatan nedanför Ristorgstrappan på Borgmästaregatan kommer vara avstängda för trafik.