Enkelriktningen av Pantarholmskajen görs för att få fler parkeringsplatser under det pågående bygget på Pantarholmen.

De nya parkeringsmöjligheterna behövs då parkeringsplatserna på Västra Kvarngatan mellan Långgatan och Landsvägsgatan, vid garaget, tas bort. Samtidigt blir vägen dubbelriktad igen. Förändringarna görs för bättre framkomlighet för transporter under byggperioden.

Fler parkeringar kommer också att finnas på Karlskronalampans parkering. Här gäller dock 12-timmarsparkering. Övriga parkeringar på Pantarholmen kommer att vara 24-timmarsparkering.

Platser där det är tillåtet att parkera kommer att vara uppmärkta med P-skyltar