I Karlskrona kommun är hållbarhetsfrågan viktig. Vi har engagerad personal ute i verksamheterna och på Hästö förskola har barnen och pedagogerna deltagit i tävlingen Kartongmatchen. Även tidigare har Hästö förskola varit med i tävlingen och i år kom de på delad andraplats i en av matcherna.

Barnen sprider kunskap
Kartongmatchen är en tävling som arrangeras av Tetra Pak i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Det finns tre matcher i tävlingen och Hästö förskolas femåringar på avdelning Droppen kom på delad andraplats i match tre.

I tävlingen ska barnen på olika sätt sprida kunskap om återvinning. De får lära sig om återvinning och sopsortering och hur det kan leda till att vi sparar på resurser och minskar både energianvändningen och vår klimatpåverkan.

Arbetar för hållbar utveckling
Karlskrona kommun jobbar på flera sätt med miljön i fokus och hållbar utveckling vilket denna tävling är en del av. I Kartongmatchen engageras förskolebarn, pedagoger och vårdnadshavare och tävlingen blir som en ingång för att lära sig mer. Karlskrona kommuns vision för 2030 är att alla verksamheter ska genomsyras av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.