Vid höstterminens start återgick Karlskrona kommuns gymnasieelever till fysisk undervisning med vissa begränsningar. Eleverna fortsätter med distansundervisning en dag i veckan. Övriga dagar har de fysisk undervisning. Detta för att, bland annat, minska trängseln i kollektivtrafiken, men också för att i möjligaste mån undvika trängsel i och runt skolorna.

Karlskrona kommuns senaste åtgärd för att minska risken för trängsel är nu att öppna Östersjöskolans matsal för servering till gymnasieeleverna. Den kommer att vara öppen från och med måndagen den 14 september.

– Vi kan som läget är nu återgå till fysisk undervisning för våra gymnasieelever, vilket vi tror är det bästa för dem. Vi måste fortfarande anpassa oss till den pågående pandemin. Därför öppnar vi upp för lunchservering på Östersjöskolan. Då minskas trängseln och eleverna kan äta i lugn och ro, säger Håkan Eriksson (S), kunskapsnämndens ordförande.

I Östersjöskolans läser i dag lärlingsprogrammet samt restaurang- och livsmedelstekniska programmet.

Mats-Peter Krantz, skolområdeschef för gymnasieskolan, uppskattar att mellan 70 och 100 elever ska kunna äta sin lunch på Östersjöskolan från och med måndagen den 14 september.

– Det tror vi är en bra lösning på en situation som oroat många, avslutar Håkan Eriksson (S), kunskapsnämndens ordförande.

För mer information
Håkan Eriksson
Ordförande kunskapsnämnden
Telefon: 0455-30 30 07

Mats-Peter Krantz
Områdeschef gymnasieskolan
Telefon: 0455-30 41 48 eller 073- 361 80 44