Varje år samarbetar Karlskrona kommun och Blekingetrafiken för att förbättra olika busshållplatser i Karlskrona. Nu blir det en ny busshållplats på Östra Vittusgatan samtidigt som busshållplatsen Kungsplan vid Hoglands park görs mer tillgänglig och får ett väderskydd. 

− Det här underlättar för kollektivtrafiken samtidigt som det ökar trafiksäkerheten, säger Daniel Strandberg, projektledare på Karlskrona kommun. 

Arbetet beräknas pågå i ungefär en månad och gatan kommer att vara öppen för trafik i båda riktningar under hela tiden. 

På Östra Vittusgatan byggs en ny busshållplats där två bussar får plats efter varandra.

Busshållplatsen Kungsplan på norra sidan av Hoglands park tillgänglighetsanpassas genom att kanten höjs. Busshållplatsen kommer även att få ett väderskydd.