När visiren köptes in visade leverantören upp ett produktblad där det framgick att de var till för att användas flera gånger.

Personal i Karlskrona kommun har använt visiren, som ett skydd mot covid-19, och rengjort dem mellan varje användningstillfälle.

Informationen från leverantören om att visiren är till för flergångsanvändning har nu visat sig vara felaktig. Visiren som använts är framtagna för engångsbruk.

Det felaktiga användandet av visiren bedöms inte ha lett till några hälsorisker för personalen. Visiren är godkända av Arbetsmiljöverket och plasten i dem är väl känd av det testorgan som konsulterats. Plasten utsöndrar inga hälsofarliga ämnen vid rengöring.

De felaktiga uppgifterna från leverantören gör ändå att Karlskrona kommun vidtar en rad åtgärder:

• Kommunen byter leverantör av visir och har redan lagt en beställning på sådana som är godkända för flergångsanvändning. Dessa skickas ut till verksamheterna så fort de levererats under nästa vecka.

• Kommunen meddelar den tidigare leverantören en skriftlig varning och har gjort en anmälan om att visiren använts felaktigt till Arbetsmiljöverket.

• De visir som finns i lager kommer att fortsätta användas fram tills nya har levererats.

• Extra visir finns att tillgå ute i verksamheterna för att de som blivit slitna ska kunna kastas och bytas ut.

För mer information:
Gunilla Råberg
Förvaltningschef äldreförvaltningen, Karlskrona kommun
0455-30 44 01

Mikael Augustsson
Upphandlingschef, Karlskrona kommun
0455-30 40 68