livsmedelsverksamhet.jpg

Om du ska starta en ny eller ta över en befintlig livsmedelsverksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till ansvarig kontrollmyndighet, annars riskerar du att få betala en sanktionsavgift.

I Karlskrona kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är kontrollmyndighet och som beslutar om sanktionsavgifter.

Vid utebliven eller försenad anmälan är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skyldig att ta ut en sanktionsavgift. En ny registrering krävs också om ett företag till exempel ombildar en enskild firma till ett aktiebolag.

Här är du välkommen att registrera eller avregistrera livsmedelsanläggning.

 

Du som har några frågor - hör gärna av dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via växeln, 0455-30 30 00.