Det var många nya människor som skulle lära känna varandra när utvecklingsavdelningen på funktionsstödsförvaltningen utökades.

Då väcktes idén om att testa konceptet ”walk and talk”, det vill promenader tillsammans två och två.

En stor matris togs fram för att alla skulle få till promenader med alla.

Och mötena till fots har blivit en succé.

– Man kommer snabbare framåt i relationen till varandra, tycker Annika Mayertz.

Catrin ”Tina” Brissmalm, som också arbetar som verksamhetsutvecklare, instämmer.

– Det händer något när vi går. Man pratar om andra saker än om man bara möts vid ett bord, säger hon.

Både Annika och Tina rekommenderar nu andra att se promenader som alternativ till vanliga möten.

– Det känns friare, lite mer avslappnat och samtidigt ger det ju friskvård, säger Tina Brissmalm.