arbetet för en säkrare trafikmiljö genomförs nya hastighetsbestämmelser i Karlskrona kommun. Nu påbörjas den sjätte och sista etappen med hastighetsändringar I Karlskrona.

De nya hastigheterna börjar gälla måndagen den 30 november på vägar och gator i Jämjö, område 6. Var uppmärksam på skyltningen av de nya hastigheterna.

Hastighetsplanen för Karlskrona omfattar kommunens huvudgatunät, gator med kollektivtrafik och centrumområden. Syftet med de nya hastighetsgränserna är att få en säkrare trafikmiljö med enhetligt anpassade hastigheter. Utifrån olika kriterier har det gjorts analyser för att få "rätt hastighet" på respektive gata.

Läs mer om hastighetsplanens genomförande och vilka hastigheter som kommer att gälla i olika trafikmiljöer.