Förändringarna innebär bland annat att kostnaden för enskilda måltider som frukost, lunch och kvällsmat höjs med en krona per portion.

Avgifterna regleras indexmässigt baserat på fastställt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor, jämfört med 45 500 kronor för 2018.

Hänsyn tas också till gränsbelopp enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Mer information om de nya avgifterna för 2019 kan du läsa om här