Beslutet om den nya riktlinjen fattades i kommunstyrelsen under tisdagen.

Önskemål om kamerabevakning kommer regelbundet från kommunens olika verksamheter. I och med den nya riktlinjen ska arbetet med att bedöma behov, ansöka och använda kamerabevakning bli mer enhetligt i kommunen.

I riktlinjen klargörs bland annat hur bild- och ljudmaterial från bevakning ska hanteras samt när det kan vara aktuellt att lämna ut material till brottsbekämpande myndigheter.

Krisledningsnämnden avaktiveras
Kommunstyrelsen fattade på tisdagen också beslut om att krisledningsnämnden, som varit aktiverad med anledning av coronapandemin, ska avaktiveras.

Kommunen kommer att vara i en fortsatt hög beredskap och arbeta aktivt med åtgärder som minskar risken för smittspridning, men läget i verksamheterna är just nu så stabilt att nämnden kan avaktiveras.

Om läget förändras kan nämnden komma att aktiveras igen med kort varsel.

Läs mer om hur Karlskrona kommun arbetar med frågor relaterade till coronapandemin på karlskrona.se/corona.