Parkering.jpg
Den nya parkeringen, med cirka 100 platser, kommer att bli tillgänglig för allmänheten från och med tisdag vecka 29.
Till en början kommer den att vara gratis och tillåten att parkera på i tolv timmar.
Efter hand kommer en parkeringsatutomat att sättas upp. Då kommer parkeringen att tillhöra grön zon.
Platsen kommer att förse nybyggda World trade center, samt nästa planerade bostadshus på Pottholmen, med parkeringar. I och med att företag och privatpersoner flyttar in i de husen kommer antalet p-platser för allmänheten att minska.
 
Här, intill järnvägsstationen, ligger den nya parkeringsplatsen.