Mohammed Rashdan arbetar på det särskilda boendet Af Klint i centrala Karlskrona. Under tisdagen fick han den första av två doser vaccin.

– Det gick mycket bra. Det känns jätteviktigt för att vi ska kunna hålla oss friska och inte smitta hyresgäster eller andra. Vi vill kunna komma tillbaka till det vanliga livet igen, säger han.

Intensivt arbete

Karlskrona kommun fick tillgång till den första leveransen vaccin den 30 december.

Sedan dess har samtliga hyresgäster på kommunens äldreboenden, som tackat ja, fått sin första dos. 

Arbetet har skett med kort varsel under väldigt speciella omständigheter med tanke på den pågående smittspridningen.

– Det är många som gör ett fantastiskt arbete för att vaccinationsarbetet ska ske på ett bra och tryggt sätt. Jag vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp och tagit ansvar i det arbetet, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Gunilla Råberg, förvaltningschef på äldreförvaltningen, instämmer:

– Alla inblandade har haft viktiga roller. Dels de som arbetat med själva vaccineringen, men även personalen på boendena, säger hon.

De anställdas tur

Under tisdagen påbörjades arbetet med att vaccinera personalen på äldreboendena. Omkring 450 medarbetare där kommer att erbjudas vaccin.

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Även om vaccinationsarbetet nu startat så är det väldigt viktigt att följa myndigheternas råd och att respektera det besöksförbud som gäller på Karlskrona kommuns äldreboenden.