IMG_5976.jpg

De två skyltarna som nu tänds finns över infartsleden vid rondellen i Vedeby samt vid Max.

Inledningsvis kommer de visa hur många lediga platser det finns i röd parkeringszon i centrala Karlskrona. Skyltarna kommer att vara aktiva under den avgiftsbelagda tiden, det vill säga vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 samt vardag före söndag och helgdag (normalt lördagar) mellan klockan 10.00 och 14.00.

I nästa etapp kommer skyltarna även att visa hur många lediga platser som finns i parkeringshusen på Trossö.

När systemet är i full drift kommer totalt nio digitala skyltar att guida bilister i Karlskrona till lediga parkeringar.