- Vår stad grundades för över 300 år sedan och sedan dess har inte utvecklingen stått still, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Strandpromenaden blickar med sin stora granittrappa och träbrygga ut över Borgmästarefjärden. Den stora gräsytan med de nyplanterade träden skapar en plats för avkoppling och återhämtning. 

- Strandpromenaden är en satsning som ska kunna användas och nyttjas inte bara av de som bor och arbetar på Pottholmen, utan alla de som varje år besöker oss, säger Eva Strömqvist, ordförande i drift- och serviceförvaltningen.