Audiola.jpg

Världsarvet Karlskrona bjuder på fantastiska byggnader, historier och människoöden i en unik örlogsmiljö. Nu kan du åka med på en svindlande flygfärd över världsarvsstaden Karlskrona i 360-video eller följa med på en digital guidad rundvandring i historiska miljöer med VR-glasögon.

”Virtuella världsarvet 360” var det bidrag som vann Karlskrona kommuns innovationsupphandling. Nu är produkten klar och är gratis att använda för alla.

Sandra IMG_6139.jpg

- I Karlskrona har kombinationen av en lång och stolt historia och innovation tillsammans med teknikutveckling i världsklass alltid löpt som en röd tråd. Nu gör vi världsarvet än mer tillgängligt genom ny teknik.  Det är en upplevelse i en helt ny dimension. Som en vaken dröm, säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Här kan du uppleva det virtuella världsarvet gratis och läsa mer om hur det fungerar.

Utvecklingen av produkten

Under våren har AB audiola i samarbete med Varvshistoriska föreningen och Matilda Skoglöw, grundare av Stadsvandringar i Karlskrona, tagit fram tre guidade virtuella turer från Lindholmen i Karlskrona. Där kan du besöka Polhemsdockan med pumphuset, Repslagarbanan och Wasaskjulet. Samtidigt har också en introduktionsfilm för ”Virtuella världsarvet 360” tagits fram. 

– Det känns fantastiskt roligt att nu kunna presentera ”Virtuella världsarvet 360”. Med VR får man en helt ny och unik upplevelse av örlogsstaden Karlskrona, säger Ola Hallqvist, AB audiola, som ligger bakom det vinnande bidraget.

Här kan du läsa mer om vinnaren och innovationsupphandlingen.

Nu kan fler upptäcka världsarvet

Den nya produkten kan locka många att upptäcka världsarvet i Karlskrona, både hemifrån och på plats.

- Den här våren när Marinmuseum och många andra museer hållit stängt har vi verkligen upplevt behovet av digital förmedling av kulturarv. Att skapa virtuella upplevelser av platser kan också skydda ömtåliga kulturvärden och minska det ohållbara resandet. Virtuella världsarvet 360 gör det möjligt för människor från hela världen att uppleva världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, säger Mats Persson, museichef på Marinmuseum.

UNESCO-projekt uppmuntrar företag till nya innovationer

”Virtuella världsarvet 360” är ett resultat av DUNC-projektet (Development of UNESCO Natural and Cultural Assets). Ett av arbetsområdena i projektet är att stötta och uppmuntra lokala företag att utveckla nya innovativa och hållbara produkter och tjänster kopplade till världsarvet i Karlskrona.

Här kan du läsa mer om DUNC-projektet.