Sång om flaggan.jpg

Under måndagen hissades den gröna flaggan på Ryttarliden/Skärfva förskola under festliga omständigheter. Certifieringen Grön Flagg innebär att förskolan kan visa hur arbetet där ser ut med hållbarhet och miljötänk.

- Barnen har bland annat gjort egen fågelmat och gett till fåglarna under kalla perioder, odlat potatis, pumpor och tomater och tagit hand om sniglar och maskar i akvarium på avdelningarna. Barnen har hittat på ett eget namn till maskarnas hus "Maskvariet". Vi har följt årstidsväxlingarna i naturen och sett vad som hänt med fruktrester som lämnas kvar i skogen. Men det största arbetet under året har varit att uppmärksamma barnen på sopsortering, berättar Sofia Lindskog, förskollärare.

Under certifieringen fick förskolan besök av Skräpfia som skräpade ner gården. Barnen hjälptes åt att sortera skräpet till olika skräpmonster – plast till Plastis, papper till Pappis och metall till Metallica. Förskolechef Charlotta Lindquist, som lämnade över flaggan till förskolan, är glad och stolt över certifieringen.

- Barnen är fantastiska budbärare av hållbarhetstänket. De tar med sig kunskapen om till exempel sopsortering hem och säger till föräldrarna om de inte gör rätt. Hållbarhetstänket kommer fortsätta att vara en viktig del av förskolans verksamhet och utökas med mål om att lära sig mer om hälsa och livsstil, säger Charlotta Lindquist.

Grön Flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling.

Barnen på förskolan jobbar med sopsortering och plantering

  • ryttarliden-skarfva3.jpg
  • ryttarliden-skarfva2.jpg
  • ryttarliden-skarfva1.jpg
  • ryttarliden-skarfva.jpg
  • ryttarliden-skarfva5.jpg

Bilder från Ryttarliden/Skärfva förskola.