24516182-sport-collage-about-boxing-soccer-american-football-basketball-ice-hockey-fencing-jogging-taekwondo-tennis.jpg

Ansökan görs i efterhand för senast genomförda verksamhetstermin.

Verksamhetsbidraget grundar sig på antalet deltagartillfällen en förening har under verksamhetsåret. Föreningen ska också ha minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder, det vill säga 7-25 år.

För funktionsnedsatta medlemmar gäller att bidrag kan beviljas från och med 7 års ålder. Ingen övre åldersgräns gäller för funktionsnedsatta.

Ansökan för hösten 2019 ska vara inlämnad senast den 25 februari 2020.

Här kan du läsa mer om bidragen och gör ansökan.