Miljöpris.jpg

Priset är på 15 000 kronor och delas ut till personer eller organisationer som gör eller gjort stora insatser för miljön i kommunen.

Både miljöer utomhus och inomhus är möjliga teman för miljöpriset.

Förslag till pristagare med motivering lämnas till miljöpriskommittén genom mejl till samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se eller med post till:
Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Ange ”Miljöpris” i ämnesraden eller på kuvertet.

Priset delas ut vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 6:e december.

Vid frågor kontakta:
Sofia Bothorp på 0455-32 10 04