barnskotare_med_barn.jpg

Nu kan du nominera personal inom förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasium till ett pris för gott arbete med barn och ungdomar.

Priset Guldboken ska gå till en enskild medarbetare eller till ett arbetslag, som på ett betydande sätt har bidragit till att skapa den goda miljö som krävs för att stimulera barn och ungdomar till framgångar i sitt lärande och sin utveckling.

Alla som arbetar inom kommunal förskola, skola, gymnasium, fritidshem och pedagogisk omsorg kan få priset. Prissumman är på 5 000 kronor.

Anmälan av kandidater får göras av barn och elever, lärare, skolledare, föräldraråd eller motsvarande.

Skicka in din nominering senast måndagen den 6 maj. 

Nominering till Guldboken

Kontaktuppgifter till mig som nominerar: