händer 1200x627.jpg

Priset delas ut varje år inom funktionsstödsförvaltningen till en person eller enhet som genom ett konsekvent målarbete verkat för att uppfylla nämndens kvalitetsmål för verksamheten.

Syftet med kvalitetspriset är att stimulera och uppmuntra kvalitetsutvecklingsarbete inom alla delar av verksamheten.

Vem kan nominera?

Du som är kommuninvånare, brukare, anhörig eller enskild medarbetare har möjlighet att nominera någon till kvalitetspriset.

Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också själva ansöka om kvalitetspriset.

Hur nominerar jag någon?

Skicka in din nominering via mejl till funktionsstodsforvaltningen@karlskrona.se 

eller via post till:
Karlskrona kommun
Funktionsstödsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Märk mejl alternativt kuvert ”Kvalitetspris”

I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukarfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Nomineringen ska vara inskickad senast den 12 maj 2019 och prisutdelning sker i samband med nämndens sista sammanträde innan sommaren.

Vinnaren utses av en jury och tilldelas en prissumma. Pengarna ska användas till kvalitetsutvecklande aktivitet eller personlig kompetensutveckling.