Johnny Karlsson är en av nio chaufförer på Karlskrona kommun som under vintern har jour för att kunna rycka in om halkan eller snön slår till.

Då ska han vara redo i lastbilen inom 30 minuter.

– Då ska lastbilen ska vara förberedd och lastad med salt. Det ska bara vara att vrida på nyckeln och ge sig iväg. Är det mycket snö så sätter vi på plogarna. Annars kör vi en vanlig saltrunda, säger Johnny.

Tre salt- och plogbilar går ut samtidigt. Den förutbestämda rundan tar mellan tre och fyra timmar. Det är så kallade bussgator och andra högtrafikerade gator som prioriteras.

Undvik att köra om

Som trafikant finns det flera sätt att underlätta Johnny Karlssons och de andra snöröjarnas arbete.

– Det händer att bilister försöker tränga sig förbi oss, inte minst när vi kör med alla lastbilarna samtidigt på infartsleden. Om man i stället ligger kvar bakom oss så får vi allihopa en mycket säkrare trafik, säger Johnny Karlsson.

Parkera rätt

Ett annat sätt att underlätta för snöröjarna är att se över var du har din bil parkerad när det kommit, eller väntas komma, snö. Genom att ställa bilen på en plats där det redan är plogat underlättar du för dem att komma fram. Du ska också vara noga med att följa de parkeringsregler som gäller. På Trossö finns exempelvis servicetider då det är förbjudet att parkera på vissa gator två timmar i veckan. Det är tider då servicearbete, exempelvis sopning och snöröjning, sker.

Läs mer:

Vem sköter vägarna?

Avancerad teknik bakom halkbekämpningen