BRÅ_RollUp_beskuren_1_2.jpg

Hade du inte möjlighet att vara med på medborgardialogen i Jämjö den 28 november så kan du nu tycka till digitalt. 

Fram till den 8 december kan du delta i en digital enkät för att dela med dig av tankar, erfarenheter och idéer och bidra till en ännu tryggare upplevelse av Jämjö. 

Läs mer om "Tryggare Jämjö" och hur du kommer till enkäten

I Lokala Brå samverkar Polisen i Karlskrona och Karlskrona kommun med flera andra i samhället för att förbättra det brottsförebyggande arbetet och öka tryggheten i kommunen.