skolarankning.jpg

Karlskrona kommun hamnar på en 62:a plats bland Sveriges 290 kommuner. Att kommunen placerar sig högt beror bland annat på en hög andel elever som uppnår högskolebehörighet. Även andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år är en av kommunens styrkor.

Det är 17:e året i rad som Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommuner. I undersökningen tittar Lärarförbundet på hur kommuner har satsat på skolfrågor utifrån 13 olika kriterier. I årets rankning hamnar Vellinge kommun i topp.