foder.jpg

Första gången Karlskrona kommun upplät mark för slåtter var sommaren 2018. Då var det väldigt torrt, vilket gjorde att bönderna hade svårt att få ihop tillräckligt med mat till sina djur. Sedan dess har samarbetet fortsatt.

I dagarna har gräs slagits och samlats upp på en rad olika platser i kommunen. Antalet områden har i år utökats med bland annat en stor yta vid Mariedal. Totalt handlar det om flera hektar av kommunens mark i Lyckeby, Verkö, Spandelstorp, Mariedal, Rödeby och Jämjö, där gräset nu blir starkt och gott foder åt djuren.

– Har vi tur så kanske det hinner växa upp så att det kan slås en omgång till i sommar, säger Ann-Helen Sigsäter, enhetschef på parkavdelningen.