190705_DSF_Slatter_Verko_01_jr.jpg

Redan förra sommaren upplät Karlskrona kommun mark för slåtter i en insats riktad till att hjälpa de bönder som drabbades av fjolårets torka. Det var då svårt att få ihop tillräckligt med mat till djuren.

- Det var första gången vi gjorde det och i år är det mer organiserat med fler ytor. Det har varit ett stort sug och bönderna har varit väldigt engagerade, säger Jacob Runesson, arbetsledare på parkavdelningen.

I år har åtta bönder tagit emot hjälpen från kommunen och därmed fått cirka en hektar var att slå själva. Det är områden i Rödeby, Nättraby, Jämjö, Spandelstorp, Verkö och Lyckeby som vanligtvis klipps av Karlskrona kommun som nu tagits till vara för att bli foder till djuren.

- Vi gör det för att hjälpa bönderna och djuren, säger Jacob Runesson.