kommunhus1200.jpg

Nu är det färdigt vem som blir Karlskrona kommuns nya förvaltningschef på kunskapsförvaltningen. Yvonne Strandh blir ny förvaltningschef och hon börjar den 5 augusti. Närmast kommer Yvonne Strandh från en tjänst som skolchef i Nybro kommun.

Den 1 maj börjar Marcus Wildenius som ny förvaltningschef för drift- och serviceförvaltningen i Karlskrona kommun. Marcus Wildenius kommer närmast från en tjänst som enhetschef på länsstyrelsen i Kalmar.