I KD:s budgetförslag presenteras bland annat dessa förslag:

  • Omgående inleda försäljningen av exploateringsrätten till den nya stadsdelen Hattholmen, något som ger både högre fart i projektet och ett stort och nödvändigt tillskott i kommunkassan.
  • Vid Stortorget bygger vi en saluhall, där du kan köpa närodlat och förädlade råvaror från lokala producenter. Med restauranger som dessutom kommer att berika både handel i centrum och på torget.
  • Från söder med en ny Amiralitetspark, norrifrån med ett nytt kulturcentrum på Hattholmen, österifrån vid marinmuseet på Stumholmen, västerifrån vid Saltö och dess hamn, blir en naturlig inramning för Karlskrona centrum.
  • Biltrafiken måste få plats i Karlskrona och med en P-skiva ser vi möjligheter att utveckla och stödja handeln i centrum.
  • En gästhamn vid Bredavik på Sturkö.
  • Utveckla gästhamnsverksamheten i Torhamn, Sandhamn.
  • Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden
  • I samarbete med Orcla utveckla ett Food Valley vid Fågelmara.
  • Erbjuda företagsstöd i toppklass för snabbt och obyråkratiskt stöd vid etablering.

Budgetförslag KD Karlskrona 2020.pdf

KD budget - strategisk plan 2020-2022.pdf

Läs budgetförslaget från Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna

Läs Moderaternas budgetförslag