- Vår vilja har hela tiden varit att KHK ska finnas kvar och överleva. Nu har vi äntligen hittat en lösning som vi är överens om. Samtidigt är det också viktigt att poängtera att det här inte är något bidrag. Det här är en affärsmässig överenskommelse där vi båda är överens om vilka krav och garantier som gäller för att stödet ska ges, säger Sandra Bizzozero.

KHK önskar att Karlskrona kommun köper inventarier för 1 346 000 kronor och att en likvid på det beloppet förs över till föreningen. KHK åtar sig att efter rekonstruktion åta sig en ny hyreskostnad för arenan. 

− Nu har vi ett politiskt och gemensamt beslut som ska stötta klubben. Det känns bra eftersom vi tryggar ett 40-tal arbetstillfällen och säkrar barn- och ungdomsverksamhet. Om föreningen klarar sig igenom krisen kommer det i längden generera mer pengar till kommunen än om klubben går i konkurs, säger Camilla Brunsberg.

Karlskrona kommun har beslutat att ge detta stöd under förutsättning att ett antal villkor uppfylls. 

  • En rekonstruktion kan genomföras.
  • KHK visar en långsiktigt hållbar ekonomisk plan för verksamheten.
  • KHK ställer fortsättningsvis krav på att medarbetare och spelare skriver sig i Karlskrona kommun. I de fall där det inte är möjligt ska KHK aktivt verka för en sådan lösning.
  • Karlskrona kommun marknadsförs på föreningens matchställ i fem år till ett värde av 500 000 kronor.
  • Ett nytt hyresavtal tecknas mellan Karlskrona kommun och föreningen KHK.
  • Hockeyn kommer att skötas i föreningsdrift. Elit som bredd.

− Viktigast för oss är att alla hockeytjejer och killar ska känna sig trygga med att de ska kunna fortsätta att utöva den sport de brinner för, säger Sandra Bizzozero.

− Efter långa överläggningar har vi äntligen avslutat förhandlingarna på ett bra sätt för alla inblandande parter. Nu måste alla hjälpas åt för att nå hela vägen fram, säger Camilla Brunsberg.

Kontakt:

Sandra Bizzozero
Kommunstyrelsens ordförande
0709-30 37 69

Camilla Brunsberg
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
0709-31 30 01