1en-vattensaker-kommun-logotyp - kopia.jpg

I samband med konferensen Vattensäkerhet 2019 i Helsingborg den 27-28 mars kommer en ceremoni genomföras där utmärkelsen delas ut. 

- Det känns underbart att vi tillsammans har lyckats med det mål vi kämpat för under lång tid. Efter många goda insatser har vi äntligen nått målet, säger Ulf Johansson, badplatsansvarig och projektledare för arbetet med att göra Karlskrona vattensäkert.

Svenska Livräddningssällskapet har bett Karlskrona kommun att berätta om de många goda insatser som gjorts inför Sveriges övriga kommuner. På konferensen i Helsingborg presenteras därför strategin i vattensäkerhetsarbetet och de nya skyltar som finns på de 32 badplatser som kommunen ansvarar för.

Skyltarna har varit en av flera viktiga delar i arbetet med att öka säkerheten på Karlskronas badplatser. På skyltarna finns en karta över badplatsen med information om koordinater och var det finns räddningsutrustning, hur man larmar och vad man gör vid en olycka, trivsel- och badregler, var toaletter och gångstigar finns samt hur man gör en felanmälan om något har gått sönder på badplatsen.

På Svenska Livräddningssällskapets sida kan du läsa mer om vad det innebär att vara en vattensäker kommun.