befolkning780-390.jpg

Under årets tredje kvartal ökade kommunens folkmängd med 158 invånare. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen.

Tillsammans med befolkningsförändringen under första halvåret innebär detta en befolkningsökning under årets tre första kvartal med 130 personer i netto.

Den 30 september 2018 var 66 796 personer folkbokförda i Karlskrona kommun.

Här hittar du rapporter och statistik om befolkning i Karlskrona kommun

Statistik om befolkning i andra kommuner hittar du hos Statistiska centralbyrån