190807_KLF_Karlskronavy_Stortorget.png

Årsdagen för Karlskronas stadsprivilegier uppmärksammas genom att flertalet flaggor hissas runt om på Trossö lördagen den 10 augusti. Det sker på och framför rådhuset samt vid kommunhuset Ruthensparre och Palanderska gården.