Under vecka sex var det Vänliga Veckan. Verksamheterna i Karlskrona kommun arbetade med det på olika vis för att påminna och uppmana stora som små att vara snälla mot varandra. Arbetet inspirerade personalen på Hästöskolan och Saltöskolan till fortsatt arbete. Under vecka sex påbörjade de kampanjen ”Vara snäll” som de arbetat vidare med även denna veckan.

– Vi har vänlig vecka varje år runt alla hjärtans dag men det här året ville vi göra någonting alldeles extra, berättar Hanna Elg som är skolkurator på Hästöskolan och Saltöskolan.

Skiljer sig från tidigare år
Kampanjen ”Vara snäll” innebär flera aktiviteter för att sprida glädje och trygghet bland eleverna. Kampanjen handlar om att vara snäll både i verkliga livet men även på nätet.

– Vi öppnar upp för diskussioner om hur man är en bra vän, hur man tar hand om varandra och hur vi tillsammans motverkar mobbning, förklarar Hanna Elg.

Alla klasser på Hästöskolan och Saltöskolan har värdegrundstid på sitt schema. Frågor och diskussioner om vänskap och hur utanförskap ska motverkas är ständigt levande i klassrummen, men uppmärksammas extra mycket under kampanjen ”Vara snäll”.

Kärlek i luften
Hästöskolan och Saltöskolans korridorer har varit prydda med hjärtan, ballonger och kärlekscitat. På rasterna har eleverna haft kärleksdisco.

Hanna Elg tycker det är viktigt att få fram budskapet om att vara snäll och sprida kärlek och hur mycket det kan betyda för en person. Personalen på skolorna har haft tröjor på sig med budskapet att vara snäll. Hon menar att det är betydelsefullt med vuxna förebilder för barn och unga.

– Om kärleken börjar hos oss vuxna och vi får med oss barnen har vi kommit långt i våra relationer. Det börjar alltid hos oss vuxna. Var snälla! Det är vi vuxna som är förebilder för våra barn, glöm aldrig det, säger Hanna Elg.

10 tips till vuxna som leder till snällhet av skolkurator Hanna Elg:
1. Visa intresse för barnet så att barnet ser det, var lyhörd och ta dig tid och lyssna aktivt.
2. Ge uppmärksamhet till ett barn och ta dig egen tid med barnet utan andra vuxna, syskon eller mobiltelefonen.
3. Fundera på din föräldraroll ibland, hur vill du vara som pappa/mamma? Hur mycket har vi setts den här veckan, jag och mitt barn? Vad är viktigt för mitt barn just nu? Vet du inte, samtala en stund och ta reda på det.
4. Fråga hur barnet haft det i skolan med öppna frågor. Till exempel vad var dagens höjdpunkt? Har något varit mindre bra idag? Hur kan vi ändra på det? Det är viktigt för att veta vad barnet funderar över just nu också.
5. Både kvalitet och tid tillsammans räknas i relationen till barnet. Att vara med varandra i vardagen är viktigt, även om det kanske inte alltid känns så.
6. Gör något med barnet som du själv också uppskattar som blir en rolig stund tillsammans. Åk pulka, baka eller läs en bok tillsammans. Då delar ni glädjen och barnet ser att du som förälder uppskattar det på riktigt.
7. Beröm ditt barn, hellre för mycket än för lite. Samma sak med att tala om för hen att hen är bra.
8. Tala om för ditt barn att du är stolt över hen och varför. Det kan vara små vardagssaker, eller stora ting. Det ger också trygghet.
9. Lyssna på ditt barn, förklara att hen är viktig att lyssna på precis som det är viktigt att lyssna på vuxna.
10. Sätt gränser. Du som är vuxen, sätt gränserna. Det ger trygghet, stabilitet och med tiden ett tryggt barn som vet vad som gäller i relation till sin förälder.