190828_KLF_Sunnadalskolan_01_ps_www.jpg

- Det är väldigt bra att tillstånden nu blivit klara. Dels för att vi kan gå vidare rent praktiskt på dessa enheter, men också för att vi lärt oss mer inför behov av ansökan även på andra ställen, säger Marina Eriksson, avdelningschef stöd, resurser och strategisk planering på kunskapsförvaltningen.

Karlskrona kommuns skolor arbetar aktivt för trygghet och säkerhet. Situationer där hot, våld, bränder, stölder eller liknande förekommer tas på stort allvar. Kamerabevakning är en bara del i det förebyggande trygghetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter. 

Karlskrona kommun ansökte i december 2018 om tillstånd att kamerabevaka delar av Sunnadalskolan och Törnströmska gymnasiet. Datainspektionen beslutade den 23 mars 2020 att bevilja ansökan.

- Vi är nöjda med att äntligen få tillståndet klart och kan påbörja monteringen av kameror och hoppas på att få effekt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Anders Wiklander, säkerhetschef på Karlskrona kommun.