Alkohollagen framhåller ett socialt ansvar och betonar att serveringen av alkohol ska ske med återhållsamhet för att begränsa risken för skadeverkningar. För att alkoholserveringen ska skötas på ett ansvarsfullt sätt krävs mer än bara kunskaper om alkohollagen. 

Utbildningen innehåller, utöver alkohollagen, även alkoholens medicinska effekter, drogteckenutbildning och konflikthantering. Syftet med utbildningen är att minska det krogrelaterade våld, minska överservering och minimera risken att underåriga köper alkohol på serveringsställen. 

Denna utbildning som nu erbjuds är framtagen på vetenskaplig grund och är bevisat effektiv. 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till all personal i restaurangbranschen; tillståndshavare, bartender, servitör, ordningsvakt, entrevärd med flera.  

Tid: Den 16 oktober klockan 8.30-15.45 och den 23 oktober klockan 8.30 till cirka 15.30. Utbildningen är uppdelad på två dagar med en veckas mellanrum. Detta för att du som deltar ska få tid att läsa in materialet. 

Plats: Hotell Humbla, Bredgatan 8, Sölvesborg 

Avgift: Kostnaden för utbildningen är 950 kronor/person (exlusive moms). Material, fika och lunch ingår i priset. Mottagningsbevis för redovisning ges vid begäran. 

Anmälan: Anmälan och betalning gör du här.

Om du får förhinder kan du skicka en ersättare. Eventuell specialkost ska anges vid anmälan. 

Det är begränsat antal platser på utbildningen. 

Välkommen!