- Vi vill skapa så bra förutsättningar för studier som möjligt för våra högstadieelever. Oavsett var i kommunen man bor ska eleven kunna hämta sin matlåda på närmsta skola, säger Eva Strömqvist (S), drift- och servicenämndens ordförande.

Erbjudandet om att hämta mat från köket på 16 av kommunens skolor ges från och med tisdagen den 12 januari och gäller tills vidare medan distansundervisning till följd av covid-19 pågår. 

- Våra fantastiska medarbetare har hjälpts åt för att ta fram den här lösningen som bygger vidare på systemet vi använder till våra gymnasieelever, säger Håkan Eriksson (S), kunskapsnämndens ordförande.

De elever som vill hämta lunch kommer att få anmäla detta i förväg och sedan hämta en varm matlåda i den skolan som eleven själv väljer. 

Samtidigt pågår arbetet skyndsamt med att hitta alternativ för de elever som saknar möjlighet att ta sig till någon av de 16 skolor som erbjuder hämtning av mat.

- Vi vet att det finns elever som har långt till skolan och där familjen saknar tillgång till bil. Vi tittar bland annat på om det går att ge viss personal inom Karlskrona kommun andra arbetsuppgifter som innebär att vi kan erbjuda möjlighet att leverera maten närmare de som saknar möjlighet att hämta mat dagligen i skolan, säger Håkan Eriksson.

Följande skolor, utvalda för att ge en bred geografisk spridning i kommunen, kommer erbjuda möjlighet att hämta mat: 

• Af Chapmanskolan 
• Lyckeby kunskapscenter (LKC) 
• Sunnadalsskolan
• Verköskolan
• Ramdalaskolan,
• Sturköskolan 
• Jändelskolan 
• Fågelmaraskolan 
• Aspöskolan, 
• Hasslöskolan
• Tving skola
• Holmsjö skola 
• Rödebyskolan 
• Fridlevstad
• Nättrabyskolan (NKC)
• Kättilsmåla (förskola)