Webb_bild.jpg

Karlskrona kommun växer och behovet av bostäder är stort på flera håll. För att stödja nyanlända i att etablera sig och bli en del i samhället på ett naturligt sätt behövs fler privata hyresvärdar. Alla slags bostäder behövs, allt från lägenheter till villor i tätort eller på landsbygden.

Karlskrona kommuns Integrationscentrum hjälper till att matcha hyresvärd och hyresgäst för att det ska passa båda parter så bra som möjligt. Samtliga hyresgäster får också en boendeintroduktion och språkstöd om det behövs. Allmänna råd kring uthyrning kommer även att erbjudas både hyresgäst och hyresvärd.

På karlskrona.se/hyrautbostad får du mer information och möjlighet att direkt anmäla intresse för att hyra ut bostad.