Pia till hemsidan.jpg

Det är ett omfattande arbete som nu har lett fram till rapporten “Karlskronaanalysen - kartläggning och analys av skillnader och likheter mellan områden i Karlskrona”.  

Mängder av data har tagits fram och matats in i det verktyg från stiftelsen Gapminder, som blev känt genom professor Hans Rosling.  

Gapminder presenterar komplicerad statistik i ett rörligt diagram med bubblor, men medan Hans Rosling använde det till att visa mänsklighetens utveckling så använder Karlskrona kommun det till att visa på likheter och skillnader mellan olika kommundelar över tid. 

Det handlar om faktorer som befolkningsutveckling, åldersstruktur, utbildningsnivå och inkomst. 

Vi ville göra statistiken intressant och tydlig för fler. På det här sättet använder vi ny teknik för att visualisera och presentera den, säger Pia Kronengen, utredare och analytiker på Karlskrona kommun. 

Karlskronaanalysen blir nu ett viktigt underlag i kommunens arbete med bland annat Översiktsplan 2050. Den gör det lättare för kommunen att fatta faktabaserade beslut i frågor som är viktiga för Karlskronas utveckling.

– Det handlar exempelvis om hur vi kan motverka segregation, hur vi håller vi ihop stad och land och hur ska planera för skolor. Det är många delar i den här analysen som vi har anledning att titta vidare på, säger Eva Dahlberg, folkhälsostrateg på Karlskrona kommun. 

Vem som helst har också möjlighet att göra sin egen analys eftersom verktyget finns tillgängligt på karlskrona.se/karlskronaanalysen. Där finns också instruktionsfilmer som visar hur man kan gå till väga. 

– Vi vill att verktyget ska vara öppet och tillgängligt för alla att göra analyser och då känns det också viktigt att visa hur man använder sig av det, säger Pia Kronengen.

Mer information finns på karlskrona.se/karlskronaanalysen.