181130_Mangfaldsambassador_01_ps.jpg

Under den årliga mångfaldsdagen utsågs 2018 års mångfaldsambassadör. Det blev i år inte en person utan sommarlovsbussen Busse.

Busse har sedan 2016 åkt runt i olika bostadsområden med kreativa och inkluderande aktiviteter som trolleri, skattjakter, cirkus och lekar för alla barn under sommarlovet. Busse bemannas av feriearbetare i Karlskrona kommun och har skapat stor glädje och uppskattning hos både barn och vuxna.

Juruns motivering:
Sommarlovsbussen Busse skapar sedan 2016 fina sommarminnen genom kreativa och roliga aktiviteter för barn runt om i kommunen. Projektet har ett tydligt mångfaldsperspektiv där bland annat feriearbetare med olika bakgrund möter barn i olika bostadsområden på ett inkluderande och positivt sätt.