Vem har hand om snöröjning och halkbekämpning?

Det beror på vilken väg eller gata det handlar om. De större vägarna, det vill säga E 22, riksvägar och länsvägar genom Karlskrona kommun, sköts av Trafikverket. Karlskrona kommun sköter huvuddelen av vägarna i Karlskrona tätort samt ett antal i Rödeby. Övriga tätorter, samt vägar på landsorten, sköts av vägsamfälligheter. Kontakta din lokala samfällighet för mer information. Några av dem har egna hemsidor:

Jämjö Vägars Samfällighetsförening
Nättraby vägförening
Rödeby vägförening
Trummenäs vägars samfällighet 

Karta över Karlskrona kommuns ansvarsområde för vinterväghållning, pdf 1,18 MB 

Karta över områden som halkbekämpas med salt, pdf  1,33

Vem ansvarar för snöröjning på gångbanor och parkeringar?

Varje fastighetsägare har ansvar för att gångbanan utanför den egna fastigheten är snöröjd och halkbekämpad. Parkeringar som hör till fastigheten ansvarar ägaren för. 

Vad har jag som fastighetsägare mer för ansvar?

Som fastighetsägare har du ansvar för att snöröja och sanda gångbanor, trottoarer och infarter till din fastighet. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute i gatan. Tänk på att du som fastighetsägare även har ansvar för istappar från hustak.

Skulle det komma så mycket snö att den som sköter vägen måste använda gångbanan som uppsamlingsplats för snön så har du som fastighetsägare inte längre ansvar för skottning och halkbekämpning. 

I vilken ordning snöröjs det?

De större vägarna, bussgator samt gång- och cykelvägar som leder in mot centrum, skolor och större arbetsplatser prioriteras först. Därefter snöröjs och halkbekämpas övriga vägar.

Karta över prioriterade områden, pdf 1,06 pdf 

 

Läs mer:
Följ med in i plogbilen med snöröjaren Johnny Karlsson

Avancerad teknik bakom halkbekämpningen