9541043-many-kids-look-though-gridlines-of-playground.jpg

Ansökan är inte öppen än, men ni som förening kan redan nu börja fundera över om ni kan ordna någon aktivitet till sommarlovslediga barn i åldrarna 6-15 år. 

Om bidraget

Socialstyrelsen har satt upp vilka ramar som gäller för bidraget och för föreningarna kan det vara bra att tänka på att:

  • Aktiviteten ska vara öppen för alla inom målgruppen.
  • Både flickor och pojkars deltagande ska stimuleras.
  • Aktiviteten ska främja integration och motverka segregation.
  • Aktiviteten ska gärna göra så att nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund skapas.

Mer information om hur, när och var ni kan söka bidraget kommer inom kort.