180824_Vy_Trosso_2_1_01_ps_1200.jpg

10 april offentliggjordes 2018-års Nöjd kundindex (NKI) i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser företagsklimat. Mätningen är en viktig del i Karlskrona kommuns arbete med företagsklimatet eftersom den mäter upplevelsen hos företag som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning.

- Fantastiskt roligt att vi får fina betyg på service till företagen. Karlskrona kommun utvecklar systematiskt sin företagsservice och det ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero.

Cirka 30 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Karlskrona fortsätter att vara med i undersökningen även 2019.

För mer information kontakta:

Pia Holgersson, näringslivschef
0734-15 46 30