masma39264_medium_nyhet.jpg

På föräldramötet informeras om utbildningssatsningen och betydelsen av dialog och undervisning. Therese Hagström från företaget Challenging Learning föreläser också om din roll som förälder och hur du kan stödja ditt barns utveckling.

Tid: tisdag 5 november, klockan 18.00-20.00
Plats: af Chapmangymnasiet, aula A, Drottninggatan 49

Anmäl dig här senast den 28 oktober. 

Detta är utmanande lärande:

Under tre år, med start hösten 2018, genomförs en stor kompetensutvecklingsinsats för all personal på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Karlskrona kommun. Fokus ligger på att skapa utmanande och inspirerande lärmiljöer som utmanar barn och elever till att vara nyfikna, kreativa och motiverade.